خودرو ، خودروسازی ایران خودرو

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام ایران خودرو که با نماد خودرو در بورس فعالیت می کند در این انجمن قرارداده می شود .